08.03.2024 Komentarze 5' czytania 

Sytuacja na rynku globalnym (Komentarz rynkowy 3/2024)

AI, bitcoin i rosnąca liczba sektorów partycypuje we wzrostach

 

AI.

Wyniki kwartalne spółki NVIDIA po raz kolejny przykuły uwagę i nie zawiodły oczekiwań inwestorów. Można dodać, że ostatni niewierzący w rewolucję generatywnej sztucznej inteligencji skapitulowali. To jednocześnie dobra i zła informacja, ponieważ rynki są niejako „zakładnikiem” jednej spółki i pochodnych biznesów.

Bitcoin.

Powstanie pierwszych ETFów dla bitcoin oraz istotny napływ środków do tego typu rozwiązań przyczynił się do istotnego wzrostu kursu bitcoina w tym roku. Spółki korzystające z zainteresowania inwestorów kryptowalutami zasługują na oddzielny komentarz. Wydaje się, że większość spółek z tego subsektora notowana w USA, charakteryzuje się bardzo wysoką zmiennością i bardzo słabymi fundamentami (wyniki finansowe, bilans czy przepływy gotówkowe). W rezultacie, reprezentują one spekulacyjną część rynku inwestorów powiązanego ze zmianami instrumentów bazowych. Warto o tym pamiętać, aby uniknąć zaskoczeń w przyszłości.

Rosnąca partycypacja sektorów we wzrostach indeksów.

W poprzednich miesiącach dominacja biznesowa wiodących spółek technologicznych nie podlegała dyskusji, głównie z uwagi na rewolucję w obszarze generatywnej sztucznej inteligencji. W rezultacie, wiodąca cześć wzrostów indeksów bazowych była skoncentrowana na zachowaniu kilku największych spółek. Niemniej, do największych spółek technologicznych (w szczególności wytwarzających oprogramowanie oraz produkujących półprzewodniki) dołączyły spółki przemysłowe, z branży konsumenckiej oraz finansowej. Co ciekawe, kursy większości spółek z branży „zielonej energii” przestały spadać. Pomimo relatywnie wysokich wycen na rynkach rozwiniętych, należy ocenić to pozytywnie. 

Ryzyka?

Relatywnie wysokie wyceny wskaźnikowe w ujęciu historycznym, geopolityka (rosnąca liczba konfliktów na świecie) oraz możliwy powrót inflacji wynikający z „mocnego konsumenta” na świecie.Marek Kaźmierczak

Senior Fund Manager

Podobne artykuły

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Zapisz się na newsletter