Starannie skomponowane fundusze

Fundusze inwestycyjne otwarte

Zainwestuj online

Szukasz sposobu na ulokowanie swoich oszczędności?

Nasze fundusze papierów dłużnych stanową ciekawą alternatywę dla lokat bankowych. Niski poziom ryzyka oznacza jedynie nieznaczne wahania cen jednostek uczestnictwa, zaś dostęp do wielu rynków, sektorów i branż daje możliwości osiągania stóp zwrotu przewyższających oprocentowanie lokat bankowych.

 

VIG / C-QUADRAT Konserwatywny

Stopa zwrotu z dnia 23.02.2024

0,18%

Profil funduszu

Dłużny

Strategia

Wysoka płynność składników lokat

Kluczowa cecha

Najbezpieczniejszy produkt w naszej ofercie

VIG / C-QUADRAT Obligacji

Stopa zwrotu z dnia 23.02.2024

0,16%

Profil funduszu

Dłużny

Strategia

Długoterminowe zyski poprzez inwestowanie na rynku krajowych obligacji Skarbu Państwa

Kluczowa cecha

Pełne wykorzystanie możliwości, jakie dają rynki dłużne

VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych

Stopa zwrotu z dnia 23.02.2024

0,06%

Profil funduszu

Dłużny

Strategia

Starannie dobrany portfel obligacji korporacyjnych

Kluczowa cecha

Potencjał zysku przewyższający oprocentowanie lokat bankowych

VIG / C-QUADRAT Akcji

Stopa zwrotu z dnia 23.02.2024

0,84%

Profil funduszu

Akcji

Strategia

Inwestycje w spółki notowane na warszawskiej GPW

Kluczowa cecha

Wykorzystanie potencjału krajowego rynku akcji.

VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends

Stopa zwrotu z dnia 23.02.2024

-0,31%

Profil funduszu

Akcji

Strategia

Inwestycje w akcje globalnych spółek z atrakcyjnych regionów świata i sektorów gospodarki

Kluczowa cecha

Dostęp do globalnych rynków akcji

C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible

Stopa zwrotu z dnia 23.02.2024

1,47%

Profil funduszu

Mieszany

Strategia

Aktywnie zarządzana strategia ilościowa. System handlowy ARTS wykorzystuje strategię momentum, podąża zgodnie z trendem i stara się jak najlepiej dostosować strukturę aktywów do danej sytuacji rynkowej.

Kluczowa cecha

Szerokie spektrum inwestycji. Możliwa alokacja od 0% do 100% w akcje, obligacje, instrumenty rynku pieniężnego oraz ETF.

C-QUADRAT ARTS Total Return Bond

Stopa zwrotu z dnia 23.02.2024

0,06%

Profil funduszu

Dłużny

Strategia

Uzyskanie bezwzględnego przyrostu wartości aktywów we wszystkich fazach rynku w długim horyzoncie inwestycyjnym

Kluczowa cecha

Inwestowanie w oparciu o unikatowy w pełni zautomatyzowany system analizy ilościowej wyników funduszy dłużnych na świecie

VIG / C-QUADRAT GreenStars

Stopa zwrotu z dnia 23.02.2024

1,42%

Profil funduszu

Akcji

Strategia

Inwestycje w akcje emitentów spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju, alokacja dynamicznie dostosowywana do odpowiedniej fazy rynkowej

Kluczowa cecha

Inwestuje w oparciu o kryteria ESG (zrównoważonego rozwoju)

 

Zostaw wiadomość z zapytaniem lub zadzwoń

Masz pytania do oferty?

Skontaktuj się