Władze

Zarząd

 

Michał Szymański
Prezes Zarządu

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku finanse i bankowość. Doktor nauk ekonomicznych, licencjonowany doradca inwestycyjny, CFA. Posiada 25-letnie doświadczenie na rynku kapitałowym, szczególnie w obszarze zarządzania aktywami. Współtwórca obecnego Alior Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A i jego wieloletni Prezes Zarządu; wcześniej zajmował stanowisko m.in  Dyrektora Inwestycyjnego i Prezesa Zarządu Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne. Pracował także w ING Investment Management oraz w departamencie zarządzania portfelem Creditanstalt Securities. Funkcję Prezesa Zarządu VIG / C-QUADRAT TFI S.A. pełni od maja 2020 roku, czyli od momentu powstania spółki będącej częścią  grup kapitałowych VIG oraz C-Quadrat.

 

 

Aleksandra Kik
Członek Zarządu

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie jako ekspert rynków kapitałowych. Certyfikowany project manager oraz analityk ryzyka. Od 2005 roku związana z towarzystwami funduszy inwestycyjnych Union Investment TFI, a następnie Generali Investments TFI, gdzie była odpowiedzialna za optymalizację procesów i analizę biznesową, finanse oraz rozwój strategiczny. W 2020 roku objęła funkcję Członka Zarządu VIG / C-QUADRAT TFI S.A. Posiada tytuł MBA Digital Transformation oraz ESG Professional Certificate (ISF®) Advisor Level I nadany przez IASE (International Association for Sustainable Economy).

 

 

Rada Nadzorcza

 

Harald Riener
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Harald Riener ukończył studia na Uniwestytecie Ekonomicznym w Wiedniu. W 1998 roku dołączył do Vienna Insurance Group, gdzie pracował w obszarze marketingu do 2001 roku. Po kilkuletniej przerwie na rzecz pracy w wydawnictwie, w 2006 roku objął stanowisko Dyrektora Marketingu VIG. W 2010 został członkiem Zarządu VIG  w Chorwacji, a od roku 2012 pełni tam funkcję Prezesa Zarządu. Obecnie jest Członkiem Zarządu Vienna Insurance Group odpowiedzialnym za rozwój Grupy w Estoni, na Litwie, Łotwie, w Polsce i na Ukrainie.

 

Andreas Wimmer
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Ukończył studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu. Od wielu lat związany jest zawodowo z branżą medialną. Od 2001 roku jest członkiem Zarządu C-Quadrat Investment AG, gdzie odpowiada za zarządzanie aktywami funduszy emerytalnych, komunikację korporacyjną oraz rozwój nowych rynków tj. w Polsce, Armenii i Gruzji. Pełni również funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej CQ AMPEGA AM w Armenii.

 

 

Marek Belka
Członek Rady Nadzorczej

Ukończył Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny na Uniwersytecie Łódzkim. Profesor nauk ekonomicznych, były premier rządu RP, były minister finansów, były Prezes Narodowego Banku Polskiego. Pełnił ważne funkcje na arenie międzynarodowej, m.in. jako dyrektor Departamentu Europejskiego Międzynarodowego Funduszu Walutowego czy Przewodniczący Komitetu Rozwoju Banku Światowego. Jest członkiem Rady Nadzorczej Vienna Insurance Group.

 

Anna Włodarczyk-Moczkowska
Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego oraz Szkoły Głównej Handlowej. W latach 2001-2012 była związana z grupą Ergo Hestia, w tym od 2001 roku z MTU Moim Towarzystwem Ubezpieczeń S.A., gdzie piastowała stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Od roku 2013 jest członkiem Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Ubezpieczeń, a od roku 2016 pełni w niej funkcję Przewodniczącej. Uhonorowana Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi za wkład w rozwój polskiego rynku ubezpieczeniowego. Od 2012 roku Prezes Zarządu Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group a od 01.10.2022 Prezes Zarządu Compensy TU SA & TU na Życie Vienna Insurance Group.

 

Günther Kastner
Członek Rady Nadzorczej

Günther Kastner jest założycielem, partnerem zarządzającym oraz CIO firmy inwestycyjnej Impact Asset Management GmbH (wcześniej C-QUADRAT Asset Management GmbH), należącej do grupy  C-QUADRAT. Przed założeniem firmy,  był członkiem zarządu i dyrektorem ds. zarządzania portfelem inwestycyjnym (CIO) w  Vienna Portfolio Management AG. Posiada ponad 25 lat doświadczenia w zarządzaniu aktywami (asset management).

 

 

Carlos Mendez de Vigo
Członek Rady Nadzorczej

Ukończył Wydział Prawa i Ekonomii na Uniwersytecie w Madrycie, posiada tytuł MBA Uniwersytetu Columbia, NY. Swoje ponad 20-letnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej i finansach zdobywał w Goldman Sachs, Morgan Stanley oraz Barcalys Bank w Londynie, gdzie zajmował się zarzadzaniem ryzykiem i ratingami. W 2017 roku dołączył do C-QUADRAT Investment AG jako Dyrektor Finansowy (CFO).

 

Gerald Weber
Członek Rady Nadzorczej

Absolwent bankowości oraz studiów informatycznych w Graz, Austria . Od ponad 30 lat jest związany z rynkiem finansowym i kapitałowym na wielu płaszczyznach. Karierę rozpoczynał jako zarządzający funduszami otwartymi. Od 2003 roku zaangażowany w firmy ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne grupy VIG. Od końca 2007 roku pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego (CIO) Vienna Insurance Group.