23.08.2021 Wiadomości ze spółki  

VIG / C-QUADRAT z licencją KNF

VIG / C-QUADRAT TFI S.A. uzyskało zezwolenie KNF na prowadzenie działalności towarzystwa funduszy inwestycyjnych w Polsce.

Polski rynek inwestycyjny wzbogaca się o nowe TFI. VIG / C-QUADRAT TFI S.A. startuje z ofertą funduszy inwestycyjnych otwartych oraz produktów oszczędnościowych, kładąc nacisk na kompleksowość i nowoczesne rozwiązania.

W dniu 20 sierpnia 2021 VIG / C-QUADRAT TFI S.A. otrzymało zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych i zarządzaniu nimi, w tym na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.  Towarzystwo zostało utworzone w maju 2020 roku jako joint venture Vienna Insurance Group oraz C-Quadrat Investment AG. Jego akcjonariuszami są spółki grupy VIG w Polsce (Compensa, InterRisk, Wiener i Vienna Life) oraz największy austriacki prywatny asset manager C-Quadrat. W sumie grupa VIG posiada 51% akcji w nowo powstającym TFI, a C-Quadrat Investment Group 49%.

„Cieszymy się, że proces uzyskania zezwolenia KNF zakończył się powodzeniem. Pierwszym etapem naszego rozwoju było zbudowanie od podstaw nowej firmy wraz z jej zespołem, ofertą produktową oraz częścią operacyjną i uzyskanie zezwolenia KNF. Udało się nam przygotować firmę do startu oraz spełnić wymagania organu nadzoru. Teraz bezpośrednio przed nami uruchomienie pierwszych funduszy i usługi asset management, rozpoczęcie pełnej działalności operacyjnej oraz finalne zgranie zespołu. Mamy nadzieję, że już wkrótce wzbogacimy polski rynek produktów inwestycyjnych o ciekawą i nowoczesną ofertę funduszy krajowych jak i bazujących na rozwiązaniach zagranicznych” - mówi Michał Szymański, prezes Zarządu VIG / C-QUADRAT TFI S.A. „Sytuacja makroekonomiczna w Polsce, rosnąca inflacja i jednocześnie bardzo niskie stopy procentowe zachęcają inwestorów do poszukiwania atrakcyjnych form lokowania kapitału i chcemy, aby fundusze inwestycyjne VIG / C-QUADRAT dały klientom taką realną możliwość. Ponadto, chcemy także, aby nasze TFI efektywnie spełniało potrzeby grupy VIG w Polsce w zakresie produktów oszczędnościowych oraz zarządzania aktywami.” – dodaje Prezes Szymański.

 VIG / C-QUADRAT TFI S.A. w pierwszym okresie zaoferuje swoim klientom fundusze inwestycyjne w ramach dwóch parasoli. W dostępnej palecie produktowej znajdą się zarówno fundusze o konserwatywnej polityce inwestycyjnej jak i bazujące na rynkach akcji oraz funduszach zagranicznych.

Harald Riener, Przewodniczący Rady Nadzorczej VIG / C-QUADRAT TFI S.A. oraz Członek Zarządu Vienna Insurance Group podkreśla: „Nowe TFI wpisuje się bardzo dobrze w obecną strategię grupy VIG w Polsce. Nasi Klienci coraz częściej poszukują produktów o profilu inwestycyjnym i oszczędnościowym. Nowe TFI, dzięki ciekawym i nowoczesnym produktom inwestycyjnym, pozwoli zaspokoić te potrzeby.” 

W reakcji na decyzję KNF Andreas Wimmer, Członek Zarządu C-Quadrat Investment Group oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej VIG / C-QUADRAT TFI S.A. stwierdził, że „wieloletnie doświadczenie grupy C-Quadrat w obszarze zrównoważonego rozwoju i inwestycji ESG, a także dostęp do innowacyjnych rozwiązań wspierających optymalne decyzje inwestycyjne, pozwolą nowym funduszom osiągać ponadprzeciętne wyniki dla swoich inwestorów”.

Władze VIG / C-QUADRAT TFI S.A.

Nowe TFI prowadzone jest przez osoby z wieloletnim doświadczeniem w instytucjach rynku kapitałowego.

Harald Riener – Przewodniczący Rady Nadzorczej VIG / C-QUADRAT TFI S.A., członek Zarządu Vienna Insurance Group

Harald Riener ukończył studia ekonomiczne i społeczne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu. W 1998 roku dołączył do Vienna Insurance Group, gdzie pracował w obszarze marketingu do 2001 roku. W 2006 roku objął stanowisko Dyrektora Marketingu VIG. W 2010 został członkiem Zarządu VIG w Chorwacji, a od roku 2012 pełni tam funkcję Prezesa Zarządu. Obecnie jest Członkiem Zarządu Vienna Insurance Group odpowiedzialnym za rozwój grupy w Estonii, na Litwie, Łotwie, w Polsce i na Ukrainie.

Andreas Wimmer – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej VIG / C-QUADRAT TFI S.A., członek Zarządu C-Quadrat Investment Group

Andreas Wimmer jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Wiedniu. Od 2001 roku jest Członkiem Zarządu C-Quadrat Investment Group, gdzie odpowiada za rozwój nowych rynków w Polsce, Armenii oraz Centralnej Azji, zarządzanie kluczowymi klientami międzynarodowymi i komunikację korporacyjną na poziomie grupy.  Jest wiceprzewodniczącym rady nadzorczej CQ AMPEGA AM w Armenii.

Michał Szymański – Prezes Zarządu VIG / C-QUADRAT TFI S.A.

Michał Szymański jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku finanse i bankowość, doktorem nauk ekonomicznych, a także licencjonowanym doradcą inwestycyjnym, CFA. Posiada 25-letnie doświadczenie na rynku kapitałowym, szczególnie w obszarze zarządzania aktywami. Współtwórca obecnego Alior Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. i jego wieloletni Prezes Zarządu; wcześniej zajmował stanowisko m.in. Dyrektora Inwestycyjnego i Prezesa Zarządu Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne. Pracował także w ING Investment Management oraz w departamencie zarządzania portfelem Creditanstalt Securities.

Akcjonariusze VIG / C-QUADRAT TFI S.A.

Vienna Insurance Group (VIG) jest wiodącym specjalistycznym koncernem ubezpieczeniowym w Austrii i w Europie Środkowo-Wschodniej. Należy do niego około 50 spółek w 30 krajach. Jest to koncern o długiej tradycji, posiadający mocne marki i przykładający dużą wagę do bliskości z klientem. Vienna Insurance Group zatrudnia ponad 25 000 pracowników, którzy na pierwszym miejscu stawiają codzienne potrzeby 22 milionów klientów. Akcje VIG są notowane na giełdzie wiedeńskiej od 1994 r., a międzynarodowa agencja ratingowa Standard & Poor’s oznaczyła je ratingiem A+ ze stabilną perspektywą. Jest to najlepszy rating wśród spółek należących do indeksu ATX – najważniejszego na wiedeńskiej giełdzie.

C-Quadrat Investment AG to austriacka grupa niezależnych firm zarządzających aktywami, specjalizująca się w strategiach ilościowych oraz inwestycjach opartych o ESG i zrównoważony rozwój. Grupa jest również aktywna w obszarach private debt i inwestycji alternatywnych, rozwija swoje usługi w sektorze funduszy emerytalnych. Założona w 1991 roku w Wiedniu, C-Quadrat Investment Group jest obecna w 21 krajach. Produkty finansowe oraz usługi grupy C-Quadrat są oferowane na różnych rynkach klientom instytucjonalnym oraz w kanałach hurtowych.

Podobne artykuły

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Zapisz się na newsletter