16.01.2023 Wiadomości ze spółki 2 minuty czytania 

VIG / C-QUADRAT TFI dołącza do IZFiA

1 stycznia br. VIG/C-QUADRAT TFI przystąpiło do Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami stając się 32. członkiem organizacji. Do IZFiA należą także agenci transferowi oraz niezależni dystrybutorzy.

O przesłankach przystąpienia VIG/C-QUADRAT TFI do Izby mówi Prezes Zarządu, Michał Szymański:

 Wiemy, jak ważne jest, aby uzgadniać i podejmować wspólne decyzje, które mogą spowodować istotne zmiany na rynku zarządzania aktywami, dlatego podjęliśmy decyzję o przystąpieniu do IZFiA. Jestem przekonany, że dzieląc się własnym oraz pochodzącym od naszych zagranicznych akcjonariuszy doświadczeniem, będziemy mogli wnieść istotny wkład w rozwój polskiego rynku.

 Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organem samorządowym funduszy inwestycyjnych. W tym roku przypada 25-lecie jej reprezentacji rynku powierników.

 Bardzo się cieszę, że Zarząd VIG / C-QUADRAT TFI podjął decyzję o dołączeniu do grona największych i najbardziej aktywnych biznesowo podmiotów, jakie skupiamy w Izbie. Wszyscy członkowie mają możliwość zgłaszania swoich specjalistów do naszych zespołów roboczych, co daje im unikalną okazję nawiązywania relacji, uzyskania wsparcia i wymiany doświadczeń. Pracując w zespołach IZFiA eksperci wypracowują wspólne stanowiska wobec nowych wyzwań, a także mają swój udział w przygotowywaniu standardów wprowadzanych na rynek. Członkowie Izby mają również możliwość wpływania na proces legislacyjny i zmiany w prawie, ponieważ do nas wpływają wszelkie projekty ustaw i innych aktów prawnych. My zaś, dzieląc się nimi, zbieramy uwagi od naszych TFI i uzgodnione stanowisko prezentujemy organom nadzoru i administracji państwowej – przekonuje Małgorzata Rusewicz, Prezes Zarządu IZFiA.

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. Do IZFiA należą najważniejsi i najwięksi zarządzający funduszami w kraju, reprezentujący najbardziej cenione marki finansowe polskie i zagraniczne. Izba skupia również największe podmioty świadczące usługi outsourcingowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych. www.izfa.pl

foto: logo IZFiA

Podobne artykuły

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Zapisz się na newsletter